Διαδικτυακή Ομάδα WINNICOTT


Διαδικτυακή Ομάδα WINNICOTT
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Παρασκευή, 26 Απριλίου, 2024
Πρόσκληση/Πρόγραμμα

Συντονιστής: Σωτήρης Μανωλόπουλος
Ψυχαναλυτής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
Διδάσκων Αναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας

Διαδικτυακές συναντήσεις: 15/03/24, 19/04/24, 24/05/24, 21/06/24.