Ιστορική διαδρομή

Η Κ.Ε.Ψ.Ψ. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και είναι συνέχεια της Κυπριακής Εταιρείας Μελετών Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Κ.Ε.Μ.Ψ.Ψ.), του πρώτου φορέα που είχε σκοπό την εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.

Το 1991, μια ομάδα ψυχιάτρων και ψυχολόγων ένιωσαν την ανάγκη να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην ψυχανάλυση και την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Σε συνεργασία με διακεκριμένους εκπαιδευτές ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (E.F.P.P.), οργάνωσαν ένα διετές προκαταρκτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στην ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική. Η συνεργασία αυτή οδήγησε το 1993 στην οργάνωση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είχαν εγκριθεί από την E.F.P.P. Τα αρχικά ιδρυτικά μέλη ήσαν οι Ε. Παπανικολάου, Α. Παραδεισιώτη, Π. Παντελή και Γ. Χατζηπαναγή και οι πρώτοι εκπαιδευτές/εκπαιδευτική επιτροπή οι Ι. Τσιάντης, Δ. Αναστασόπουλος και Ν. Ζήκος.

Η Κ.Ε.Μ.Ψ.Ψ. ιδρύθηκε επίσημα το 1995. Η Εταιρεία ακολουθεί τις προδιαγραφές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που ορίζει η E.F.P.P. και αναγνωρίσθηκε μέλος της το 1998. Έκτοτε, η Εταιρεία συνέχισε να θεσμοθετεί την εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, έχοντας μια εστία και μια δεξαμενή ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπευτών και κυπρίων εκπαιδευτών. Με το δικό της πλέον εσωτερικό χώρο, η εταιρεία εγκαινίασε το 2006, πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.

Πέραν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Εταιρεία οργάνωσε και συνδιοργάνωσε επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια. Έχει επίσης εκδώσει ένα βιβλίο που αφορά την κυπριακή πραγματικότητα μετά το 1974 από ψυχαναλυτική σκοπιά και συμμετείχε σε άλλες ομαδικές εκδόσεις.

Η νεοσύστατη Κ.Ε.Ψ.Ψ. συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της Κ.Ε.Μ.Ψ.Ψ. και ενισχύει τους στόχους και σκοπούς της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.