Εισαγωγικό Πρόγραμμα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Διάρκεια: Μονοετές

Το Εισαγωγικό Πρόγραμμα στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι διάρκειας ενός έτους και αποτελείται από θεωρητικά σεμινάρια με συχνότητα μια φορά τον μήνα. To κόστος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα €380.

Το Εισαγωγικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχιάτρους, παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας και κατά περίπτωση σε άλλους επιστήμονες συγγενών κλάδων που διαθετουν πανεπιστημιακού επιπέδου πτυχίο. Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο πιο πάνω πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα αντίγραφα των ακαδημαϊκών σας πτυχίων.

Οι εισηγητές θα είναι μέλη της Κ.Ε.Ψ.Ψ.

Ενδεικτικά θέματα:
- Εισαγωγή στην ψυχαναλυτική θεωρία-ιστορική διαδρομή
- Πρώτη τοπική
- Δεύτερη τοπική
- Η θεωρία του ονείρου
- Σύμπτωμα και άγχος
- Μηχανισμοί άμυνας
- Πένθος
- Ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης
- Σχιζοειδής και καταθλυπτική θέση
- Μεταβατικά αντικείμενα και πρώιμη μητρική ενασχόληση